مدارک و رشته های تحصيلی دکتر نظافتی:

1 – تحصیلات عمومی و دبیرستان : مشهد دبیرستان دکتر علی شریعتی 1358
1- دکترای پزشکی عمومی . دانشگاه علوم پزشکی مشهد . از 1358 تا 1365
2- تخصص جراحی عمومی . دانشگاه علوم پزشکی مشهد . از 1366 تا 1371
3- فوق تخصص جراحی قلب و عروق . دانشگاه پيرماری کوری پاريس فرانسه . از 1371 تا 1375
4- بورسيه وزارت بهداشت برای دوره کامل جراحی قلب در فرانسه
5- بورسيه دولت فرانسه برای آموزش زبان فرانسه به مدت 4 ماه و کسب ديپلم زبان فرانسه از دانشگاه کلرموند فراند فرانسه-ويشي

محل تحصيل دکتر نظافتی: بيمارستان پیتيه پاريس - دانشگاه پيرماري کوری

1- جراحی قلب بالغين: 2.5 سال - بيمارستان پیتيه به رياست آقای پروفسور گنج بخش ( دانشگاه پيرماری کوری پاریس)
2- جراحی قلب اطفال: 1 سال - بيمارستان ماری لن لونگ به رياست پروفسور پلانشه ( دانشگاه پاريس جنوبی)
3- جراحی قلب: لوزان سوئيس - 2 ماه - بيمارستان دانشگاهي وودوآ - به رياست پرفسور صادقي (دانشگاه لوزان سوئیس)
4- جراحي قلب اطفال ويدئويی: 2 ماه بيمارستان موتوآليس مونتسوريس پاريس به رياست پروفسور لابورد (دانشگاه پاریس)

فارغ التحصیل و کسب ديپلم جراحی قلب از دانشگاه پيرماری کوری پاريس

about-dr-icon-01drnezafati.com-logo
about-dr-icon-02drnezafati.com-logo
about-dr-icon-03drnezafati.com-logo
جراح قلب | جراح قلب مشهد | دکتر نظافتی | جراح قلب خوب | بهترین جراح قلب مشهد | بهترین جراح قلب ایران | جراح قلب خوب مشهد | جراح قلب ایران | جراح قلب خوب ایرانdrnezafati.com-logo
جراح قلب | جراح قلب مشهد | دکتر نظافتی | جراح قلب خوب | بهترین جراح قلب مشهد | بهترین جراح قلب ایران | جراح قلب خوب مشهد | جراح قلب ایران | جراح قلب خوب ایرانdrnezafati.com-logo
جراح قلب | جراح قلب مشهد | دکتر نظافتی | جراح قلب خوب | بهترین جراح قلب مشهد | بهترین جراح قلب ایران | جراح قلب خوب مشهد | جراح قلب ایران | جراح قلب خوب ایرانdrnezafati.com-logo
جراح قلب | جراح قلب مشهد | دکتر نظافتی | جراح قلب خوب | بهترین جراح قلب مشهد | بهترین جراح قلب ایران | جراح قلب خوب مشهد | جراح قلب ایران | جراح قلب خوب ایرانdrnezafati.com-logo
جراح قلب | جراح قلب مشهد | دکتر نظافتی | جراح قلب خوب | بهترین جراح قلب مشهد | بهترین جراح قلب ایران | جراح قلب خوب مشهد | جراح قلب ایران | جراح قلب خوب ایرانdrnezafati.com-logo