گواهینامه و افتخارات

گواهینامه ها و افتخارات دکتر نظافتی:

• یکی از ۱۰۰ جراح قلب برتر دنیا از سوی دانشگاه کمبریج انگلستان
• عضو هیئت علمی و سرپرست تیم پیوند قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد
• انجام بیش از ۸۰۰۰ جراحی قلب
• دارای بزرگترین آمار دنیا در زمینهٔ جراحی قلب کودکان به روش ویدئویی
• تنها جراح ایرانی فعال عضو انجمن بین‌المللی جراحان قلب به روش ویدئویی
• رئیس بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (ع)
• عضو انجمن قلب جراحان ایران
• عضو انجمن جراحان قلب و عروق فرانسه و اروپا
• عضو انجمن بین‌المللی جراحان قلب به روش ویدئویی در آمریکا
• سخنران علمی در کنفرانس‌های سالانه انجمن بین‌المللی جراحان قلب
• پزشک برگزیده ST.Jude Medical در خدمات جراحی قلب در خاورمیانه
• نویسنده و مولف برگزیده سال کتب پزشکی
• صاحب بزرگترین آمار جهانی در روش نوین جراحی قلب کودکان بسبک ویدئویی
• انجام اولین و موسس پیوند قلب در استانهای خراسان
• عضو رسمی انجمن خوشنویسان ایران و دارای گواهینامه ممتاز خوشنویسی

- American Medal of Honor, ABI, USA, 2007
- Man of the Year 2007, For Exeptional Strength of character and 
Achievment,ABI, USA
- Gold Medal, USA, Contributions To My Country And Its People
- The Best Medical Author at the Mashhad University of Medical sciences
- The Selected Medical Author at the Khorassan Province
about-dr-icon-01drnezafati.com-logo
about-dr-icon-02drnezafati.com-logo
about-dr-icon-03drnezafati.com-logo
جراح قلب | جراح قلب مشهد | دکتر نظافتی | جراح قلب خوب | بهترین جراح قلب مشهد | بهترین جراح قلب ایران | جراح قلب خوب مشهد | جراح قلب ایران | جراح قلب خوب ایرانdrnezafati.com-logo
جراح قلب | جراح قلب مشهد | دکتر نظافتی | جراح قلب خوب | بهترین جراح قلب مشهد | بهترین جراح قلب ایران | جراح قلب خوب مشهد | جراح قلب ایران | جراح قلب خوب ایرانdrnezafati.com-logo
drnezafati.com-logodrnezafati.com-logo
جراح قلب | جراح قلب مشهد | دکتر نظافتی | جراح قلب خوب | بهترین جراح قلب مشهد | بهترین جراح قلب ایران | جراح قلب خوب مشهد | جراح قلب ایران | جراح قلب خوب ایرانdrnezafati.com-logo
جراح قلب | جراح قلب مشهد | دکتر نظافتی | جراح قلب خوب | بهترین جراح قلب مشهد | بهترین جراح قلب ایران | جراح قلب خوب مشهد | جراح قلب ایران | جراح قلب خوب ایرانdrnezafati.com-logo